The Banner of Freedom

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
The Banner of Freedom
Flag of Samoa.svg
The "Banner" referenced in the song: the Flag of Samoa.

National anthem of  Samoa
LyricsSauni Iiga Kuresa
MusicSauni Iiga Kuresa
Adopted1962

The Banner of Freedom (Samoan: O Le Fu'a o Le Sa'olotoga o Samoa) is the national anthem of Samoa. Both the words (which honour the country's flag) and the music were composed by Sauni Iiga Kuresa. Samoa adopted The Banner of Freedom as its national anthem upon gaining its independence from New Zealand in 1962.

Samoan version:

Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea!
Vaai 'i na fetu o lo'u a agiagia ai:
Le faailoga lea o Iesu, na maliu ai mo Samoa.
Oi, Samoa e, u'u mau lau pule ia faavavau.
'Aua e te fefe; o le Atua lo ta fa'avae, o lota sa'olotoga.
Samoa, tula'i: 'ua agiagia lau fu'a, lou pale lea!

English translation:

Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Samoa, arise and raise your flag, your crown!
Look at those stars that are waving on it:
This is the symbol of Jesus, who died on it for Samoa.
Oh, Samoa, hold fast your power forever.
Do not be afraid; God is our foundation, our freedom.
Samoa, arise: your flag is waving, your crown!

External links[edit]